Szarvas 2020(EN below)

Drodzy Koloniści, Rodzice i Przyjaciele,

Piszemy dziś do Was, by podzielić się trudną decyzją, którą podjęliśmy. W odpowiedzi na rozwijający się wpływ pandemii koronawirusa na Węgrzech i w Europie, zdecydowaliśmy się odwołać tegoroczne letnie sesje Międzynarodowego Obozu dla Młodzieży w Szarvas.

Jak możecie sobie wyobrazić, liczne czynniki zostały wzięte pod uwagę, jednak nasza niezmienna troska o zdrowie i bezpieczeństwo kolonistów, zespołu oraz ich społeczności była ostatecznym argumentem. Podejmując decyzję na tym etapie, mamy szansę ograniczyć straty finansowe poniesione przez naszych sponsorów i partnerów, jak również dać kolonistom, ich rodzinom oraz społecznościom żydowskim, czas na zrobienie nowych planów.

Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, iż Szarvas pełni rolę wyjątkowego miejsca, w którym koloniści mogą celebrować swoją żydowską tożsamość, odkrywać społeczność i uczyć się o życiu żydowskim w atrakcyjnym, stymulującym i bezpiecznym środowisku. Z tego powodu poszukujemy w tej chwili sposobów, by móc przysłużyć się pod tym kątem kolonistom i ich rodzinom, pomimo brak sesji letnich.

Wy sami, będąc częścią społeczności Szarvas, wiecie, że jest to społeczność pełna życzliwości, wiedzy i kreatywności. Pandemia ściągnęła na nas niepewną rzeczywistość, w której wciąż musimy się odnaleźć, jednakże jesteśmy przekonani o tym, iż w pierwszym dniu po tym kryzysie, zobaczymy kładzione w tej chwili fundamenty silniejszej, bardziej troszczącej się o siebie nawzajem i bardziej wytrzymałej społeczności żydowskiej. Do tego czasu chcemy pozostawać z Wami w kontakcie, więc zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z wszelkimi pytaniami, wątpliwościami i pomysłami.

Życząc Wam i Waszym bliskim nieprzerwanego zdrowia,

Mircea Cernov
Dyrektor
JDC Hungary Foundation

Sasha Friedman
Dyrektor Międzynarodowego Obozu dla Młodzieży w Szarvas
JDC Hungary Foundation

---

Dear Campers, Parents and Friends,

We are writing to you today to share with you a very difficult decision that we have made. As a response to the growing impact of the coronavirus pandemic on Hungary and Europe, we have decided to cancel the 2020 summer sessions of the Szarvas International Jewish Youth Camp.

As you can imagine, numerous factors were taken into account, but our abiding concern for the health and safety of the campers, the team and their communities was the key consideration. By making this decision now, we limit the financial impact of the cancellation on our key stakeholders and allow campers, their families and Jewish communities to plan accordingly.

We fully understand the role of Szarvas as a unique place where campers have the chance to celebrate their Jewish identity, discover the community and learn about Jewish life in an entertaining, stimulating and safe environment. Therefore we are currently exploring opportunities to serve as a resource to campers and their families even while not in sessions.

You know, because you are part of it, that the Szarvas community is full of kindness, knowledge, and creativity. This pandemic brought us to an uncertain reality and we are still in the process of adapting to it, however, we are certain that on the day after this crisis, the foundations of a stronger, more caring and more resilient Jewish community will already have been laid.

Until then, we would like to be in contact with you all along the way and feel free to contact us directly with any questions, doubts or ideas you may have.

Wishing you and your loved ones continued good health and we will be in touch shortly.

Kind regards,
Mircea Cernov
Director
JDC Hungary Foundation

Sasha Friedman
Director of Szarvas Camp
JDC Hungary Foundation